٢٥ توصيه به شما براي افزايش مهارت

اولین مرحله پس از انجام کارشناسی ملک های منطقه کاری مشاور تکمیل کردن دفتر فایل است.

اما پیش از این که از دفتر فایل صحبت شود لازم است که در مورد تعداد کارشناسی هایی که در ابتدای کار توسط مشاور آماتور انجام می شود کمی بحث شود .

در مورد اینکه یک مشاور تازه وارد باید چه تعدادی فایل ببیند تا بتواند کار خود را به عنوان یک مشاور شروع کند ٬ ذکر این مطلب لازم ایت که هر چه مشاور تازه وارد در ابتدای کار بیشتر خودش را به سختی بیاندازد وتعداد فایل های بیشتری را کارشناسی نماید با قدرت کاری و ملومات و تسلط بیشتری کار را آغاز خواهد نمود.

اما به نظر اکثر صاحب نظران این صنف مشاور تازه وارد باید حداقل هفتاد درصد از فایل های موجود منطقه خود را کارشناسی کرده باشد تا بتواند کارخود را به عنوان یک مشاور آغاز نماید و به سراغ مرحله بعد برود.

در مورد دفتر فایل ٬ هدف از درست کردن دفتر فایل محلی برای طبقه بندی و دسترسی آسان به فایل های مشاور است.

دفتر فایل در واقع محملی فراهم می کند که تا اطلاعات تکمیلی یک مورد ملکی به تدریح زیاد شود و به اطلاعات اولیه افزودن شود.

بدیهی است که مشاور باید تقسیم بندی درستی برای دفتر فایلش انجام دهد تا بتواند به سرعت و راحتی فایل مورد نظر مشتریان مختلف را پیدا کند . تقسیم بندی ها می تواند براساس قیمت ٬ متراژ و یا منطقه باشد .

منظور از دفتر فایل فقط دفتر کاغذی نیست شما می توانید از گوشی خود نیز برای ثبت فایل ها استفاده کنید و دربرنامه های یادداشت امکان تقسیم بندی نیز وجود داره.

آماده سازی فایل برای کار

اطلاعاتی که تا اینجا مشاور جمع آوری نموده است تنها برای آغاز کار است .

در واقع تا اینجای کار مشاور اطلاعاتی بیشتر از رایانه یا دیوار یا شیپور و روزنامه ندارد .

در واقع تا اینجای کار مشاور اطلاعاتی در مورد فایل ها دارد که هر مشاور دیگری هم آن اطلاعات را دارد یا می تواند داشته باشد.

در واقع این فایل ها از این مرحله به بعد و با کاری که مشاور روی آنها انجام می دهد می تواند ارزشمند شود و امکان فروش پیدا نماید .

در این مرحله است که فایل ها با کار مشاور ساخته و پرداخته می شود و از مابقی فایل ها ارزشمند تر است

آموزش مشاور املاک

آماده سازی فایل

کارهایی که مشاور املاک برای آماده سازی فایل باید انجام دهد عبارت است از :

  1. به قیمت رساندن فایل : هر فروشنده ای قبل از اینکه ملکش را برای فروش بگذارد معمولا تحقیقاتی راحع به قیمت ملک خود انجام می دهددر این تحقیقات معمولا معایب و محاسن ملک وی به فروشندگوشزد می شود و در برابر قیمت ملک نیز به وی اعلام می شود . اما بطور معمولی کسی که قصد فروش چیزی را دارد معمولا چشم به محاسن مورد فروشی خود دارد و بالاترین قیمت متصور را برای فروش ملکخود در نظر می گیرد و حتی گاهی قیمتی بالاتر نیز اعلام می نماید تا بتواند در زمان فروش تخفیفی هم برای مشتری خود در نظر بگیرد و معمولا با چنین قیمت هایی امکان فروش ملک وجود نخواهد داشت.اولین وظیفه مشاور این است که با لحاظ محاسن و معایب احتمالی ملک مورد نظر قیمت واقعی ملک را استخراج نماید و سپس با مالک وارد مذاکره شود و با دلیل و منطق شرایط ملک را برای مالک تشریح وقیمت واقعی ملک را گوشزد نمایدحال از بین انبوه مالکانی که قصد فروش ملک شان را دارند و مشاور ما با آنها در مورد قیمت صحبت کرده است تنها باید روی ملک هایی فعالیت نمود که مالک حاضر بهفروش ملک خود به قیمت واقعی و کارشناسی استدر مورد بقیه مالک ها که قصد فروش ملک شان به قیمت غیر واقعی را دارند در جای خود صحبت می کنیم
  2. فروش انحصاریفروش انحصاری یعنی اینکه مالک قانع شود و بپذیرد که برای مدت زمان مشخصی و یا تا زمان حصول نتیجه ٬ فقط با یک مشاور برای فروش یا اجاره ملک خود همکاری نمایداین کار باعثمی شود مشاور با تمرکز کامل بتواند روی ملک فعالیت مورد نظر خود را داشته باشد و از بیم اینکه بعد از کلی فعالیت ملک توسط مشاور دیگریبدون زحمت معامله شود و فعالیت و تمرکز خود را محدود نکند.در ضمن زمانی که مالک یک ساختمان با تعداد زیادی از مشاوران کار می کند دخالت مشاوران در کار یکدیگر ٬ تخریب ملک و یا تخریب قیمتملک نیز توسط عده ای از این مشاوران محتمل استاما در زمانی که یک مالک فقط با یک مشاور همکاری می کند خطر تخریب ملک و قیمت ساختمان نیز کمتر می گردد.البته سود این کار فقط برای مشاورنخواهد بود و اگر مالک با یک مشاور خوب وفعال همکاری نماید خودش هم زودتر و بهتر می تواند به نتیجه دلخواهش دست یابددر این صورت خود مالک نیز می تواند ملک خود را به قیمت مناسب تر و زمان کوتاه تر معامله کند .
  3. درست کردن حلقه های ملکی : این بخش از کار یکی از مهم ترین کارهایی است که یک مشاور املاک باید انجام دهددرست کردن یک حلقه ملکی یعنی اینکه مشاور بعد از تماس با تمامی ملک هایکارشناسی شده خود و صحبت راجع به شرایط قیمتی مدنظر مالک به این نتیجه می رسد که تعداد کمی از فایل هایش در قیاس با مابقی فایل ها از شرایط و قیمت مناسب تری برای فروش یا اجاره و …برخوردارند .  بعد از شناسایی این تعداد از فایل ها و مالکینی که شرایط منطقی تر یا مناسب تر دارند مشاور ۳ فایل عالی و تاپ را جدا می کند و متمرکزانه روی آنها فعالیت می کند یعنی هر روز این ۳ فایل راآگهی می کند و هر روز برای این ۳ فایل مشتری می بَرَد.

 

٢٥ توصيه به شما براي افزايش مهارت

١- فورا دست به عمل بزنید: وقتی مشتری و مالك با شما تماس ميگيرد فورا مهیای کار شوید.

۲ – برای فکر کردن، وقت صرف کنید.

۳ – فرصت‌ها را بقاپید.

۴ – خوش قول باشید.

۵ – به پیام‌ها در عرض ۲۴ ساعت جواب دهید.

۶ – هر کسی که پیشنهادی داشت را دست کم یکبار ملاقات کنید و یا تماس بگیرید.

۷ – بدانید، چه موقع عقب نشینی کنید.

۸ – بدانید چه موقع کمک بخواهید….

۹ – بدانید که چگونه رابطه ای با اتکای متقابل ایجاد کنید.

۱۰ – بدانید نباید به کسی وابسته باشید.

۱۱ – خود را پیام آور تغییر در نظر بگیرید.

۱۲ – به طور موثر ارزیابی کنید.

۱۳ – مشاهده کنید.

۱۴ – سوال درست بپرسید.

۱۵ – همیشه سعی کنید، فروش را به مرحله ی بعد بکشانید.

۱۶ – مقصود نهفته ی داستان هایی که می‌شنوید را درک کنید.

۱۷ – پی گیری کنید.

۱۸ – مهارت برنامه ریزی انعطاف پذیر و منضبط را کسب کنید

۱۹ – به چراغ‌های دو خودرو جلوتر نگاه کنید.

۲۰ – بپرسید: آیا معقول به نظر نمی‌رسد؟

۲۱ – منافع مشتری را دراولویت قرار دهید.

این مطلب هم بخوانید مفیده :  اسرار موفقیت یک مشاور املاک جدید بهترین مشاور املاک

۲۲ – با مشتریان کار کنید تا کاربردهای تازه ای بیابید

۲۳ – از عقب نشینی استفاده کنید

۲۴ – به طور موثری مشتری یابی کنید

۲۵ – مرحله بستن قرار داد را آسان بگیرید.

انتخاب آگهی

آگهی در واقع ویترین کار مشاوران املاک است ٬ اگر فروشنده ای کلکسیونی از بهترین اجناس ممکن بازار را با قیمت مناسب تر از سایر فروشندگان بازار تهیه کند ٬ تا زمانی که این اجناس در انباری نگهداری می شود و درمورد وجود چنین اجناسی با قیمت و شرایط مناسبی که دارا هستند برای مخاطبین آن اطلاع رسانی نشود نباید انتظار فروش داشتبه این معنا که شرط فروش یک جنس غیر از شرایط و قیمت رقابتی مناسب ٬ ایناست که در مورد شرایط و قیمت مناسب آن تبلیغاتی نیز وجود داشته باشد و این مشخصات  و ویژگی های مثبت باید به گوش مخاطب خود برسد . حال این تبلیغات هر چه قدر بیشتر یا هوشمندانه تر باشد بیشتر وبهتر می تواند فرآیند فروش یا معامله را تکمیل و تسهیل نماید.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *